5 การประยุกต์ใช้ระบบวัดถังเก็บน้ำ

 

หากคุณเป็นเจ้าของหรือบริหารจัดการคลังสินค้าน้ำมันและก๊าซ คุณทราบถึงความสำคัญของคลังสินค้าในถังเก็บน้ำ ช่วยตรวจสอบระดับของวัตถุดิบที่สำคัญและดำเนินการตามความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ระบบการวัดถังที่มีประสิทธิภาพช่วยในการกำหนดระดับอุณหภูมิและปริมาณในถังเก็บน้ำ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการบำรุงรักษา มีแอปพลิเคชันมากมายสำหรับแอปพลิเคชันนี้ แต่ห้าแอปพลิเคชันมีความสำคัญอย่างยิ่ง

การใช้งานห้าระบบการวัดถังเก็บน้ำ:

1. ถังน้ำมันดิน

ถังน้ำมันดินใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เป็นหลักและมีความสำคัญต่อการจัดเก็บปริมาณปูนซีเมนต์ที่สำคัญ วัตถุดิบหลักสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง ปูนซีเมนต์มักมาจากแหล่งจำนวนมาก ราคาสูงสุดที่ซีเมนต์สั่งหมายความว่าคุณภาพมีความสำคัญยิ่ง ระบบวัดถังช่วยรักษาความสมบูรณ์ของซีเมนต์โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับปริมาณและอุณหภูมิ

2. ถังเก็บน้ำคลอรีน

ถังเก็บน้ำคลอรีนมีไว้เพื่อบำบัดน้ำเป็นหลัก เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการบำบัดน้ำ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียเนื่องจากการระเหยและวิธีการอื่นๆ ช่วยให้คุณกำหนดระดับของปริมาณคลอรีนได้อย่างแม่นยำ และคุณสามารถทราบระดับที่แท้จริงที่ลดลงได้ด้วยตนเอง วิธีนี้จะช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าคุณต้องจัดการกับการสูญเสียวัสดุมากแค่ไหนเป็นประจำ

3. ถังแอลกอฮอล์

เครื่องดื่มยอดนิยมทั่วโลกต้องการสภาวะอุณหภูมิและการจัดเก็บที่เพียงพอเพื่อให้ได้รสชาติและรสชาติ ถังเก็บน้ำแอลกอฮอล์ต้องใช้ภาชนะแยกต่างหากเพื่อหลีกเลี่ยงการผสมและการปลอมปนโดยไม่ได้ตั้งใจ บริเวณนี้ต้องมีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยพิเศษ เนื่องจากมีวัสดุที่ติดไฟได้ พวกเขาต้องการการจัดการจากผู้เชี่ยวชาญจากผู้เชี่ยวชาญ ระบบวัดถังพร้อมระบบปฏิบัติการเทอร์มินัลอัตโนมัติมีกลไกความปลอดภัยในตัว ซึ่งจะกระตุ้นการแจ้งเตือนเมื่อมีการรั่วไหลหรือการเบี่ยงเบนใดๆ เกิดขึ้น คุณสามารถมั่นใจได้ว่าสุราของคุณอยู่ในมือที่ปลอดภัย

4. ถังเก็บน้ำป้อน

อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์อาศัยถังเก็บน้ำป้อนขนาดใหญ่เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอจากสต็อก โดยจะให้คำอธิบายที่ถูกต้องเกี่ยวกับระดับการป้อน เพื่อให้คุณทราบเมื่อต้องเติมวัสดุป้อนเข้าที่สำคัญ นอกจากนี้ยังแจ้งให้คุณทราบถึงคุณภาพปัจจุบัน สถานะของพื้นที่จัดเก็บ เพื่อให้ประชากรในสต็อกของคุณได้รับฟีดคุณภาพดีที่สุดทุกครั้ง

5. ฟาร์มน้ำมัน

น้ำมันมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจใดๆ หากไม่มีน้ำมัน เศรษฐกิจโลกจะต้องซบเซาอย่างแน่นอน ฟาร์มน้ำมันใช้ระบบตรวจวัดถังน้ำมันอย่างกว้างขวางเพื่อทราบระดับการจัดเก็บที่แน่นอน พวกเขายังได้รับความช่วยเหลือจากระบบปฏิบัติการฟาร์มถังเก็บน้ำที่ใช้เครือข่ายอัตโนมัติเต็มรูปแบบเพื่อการบำรุงรักษาที่เหมาะสม

 

Comments are closed.